Thursday, January 5, 2012

Энэ харандааг дуусахаар баллуургүй харандаа авна. Нэг үзүүрээр нь бичээд, нөгөө талаар нь арилгаад..."Эхний хуудас" хэвээрээ л байх юм.