Thursday, October 10, 2013

Хийж буй үйлдлийнхээ хэмжээг нь хэтрүүлмээр санагдах юм. Хийж үзээгүй бүхнийг яг одоо хийчихмээр ч юм шиг. Хэзээ ч одоогийнх шиг "хийх ёстой" зүйлээс татгалзах хүсэл төрж байсангүй. Яах вэ?


No comments:

Post a Comment